Zimányi József Fizikus Alapítvány

Az alapítvány neve angol nyelven:

József Zimányi Physics Foundation

Az alapítvány székhelye:

1118 Budapest, Csíkihegyek utca 5. IV/13.

Az alapítvány céljai:

Az alapítvány célja, hogy elõsegítse a nagyenergiájú magfizikai kutatásokat, az ezen a tudományterületen mûködõ legkiválóbb fiatal kutatók által elért eredmények elismerésével és a fiatal kutatók további munkájának ösztönzésével, továbbá támogassa a középiskolások természettudományi, ezen belül elsõsorban a fizika területe iránti érdeklõdésének fejlesztését.

Az alapítvány megalakulása:

Az Alapítványt a Fõvárosi Törvényszék 11.757 szám alatt nyilvántartásba vette, a végzés 2013. év jún. 22. napján emelkedett jogerõre.

A kuratórium

A kuratórium elnöke: Biró Tamás Sándor
A kuratórium tagjai: Csörgõ Tamás, a kuratórium titkára
Lévai Péter József
Csanád Máté
Zimányi Gergely

Zimányi Díj

Az Alapítvány az Wigner Fizikai Kutatóközpont által adományozott (jogelõdje, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet által alapított) Zimányi Medal által kitüntetett fizikusnak pénzdíjat adományoz. A Zimányi Medalt a nagyenergiájú fizika elismert tudósaiból álló nemzetközi bizottság ítéli oda.